• Spoločnosť

Nadácia Chemosvit

logo nadaciaNadácia Chemosvit je nezisková filantropická organizácia, ktorej poslaním je pomáhať a podporovať rozvoj najmä zraniteľných skupín spoločnosti v podtatranskom regióne.


Ciele Nadácie Chemosvit:

  • poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupiny CHEMOSVIT
  • podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie organizácie najmä v podtatranskej oblasti
  • podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne
  • podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti

Oficiálny web: www.nadaciachemosvit.sk