• Spoločnosť

Štatutárne orgány

Ing. Jaroslav Mervart

Ing. Jaroslav Mervart

Predseda predstavenstva

Ing. Daniel Dudaško

Ing. Daniel Dudaško

Predseda dozornej rady

Ing. Vladimír Balog

Ing. Vladimír Balog

Podpredseda predstavenstva

Milan Miláček

Milan Miláček

Podpredseda dozornej rady

Ing. Milan Baláž

Ing. Milan Baláž

Člen predstavenstva

Ing. Ladislav Dunaj

Ing. Ladislav Dunaj

Člen dozornej rady

Ing. Peter Berník

JUDr. Peter Berník

Člen predstavenstva

 

Ing. Michal Ľach

Ing. Michal Ľach

Člen predstavenstva