• Spoločnosť

Ocenenia

Via Bona Slovakia
1999
Hlavná cena Nadácie pre občiansku spoločnosť Via Bona za výraznú pomoc tretiemu sektoru (z 32 nominácií)
 

Vzorný daňový subjekt
2001
Chemosvit, a. s., Svit bol ocenený ako Vzorný daňový subjekt Slovenskej republiky za rok 2001
 
 
Najlepší exportér roka
1995
1996
pre Chemosvit, a. s., v súťaži organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR
 

Cena ministra životného prostredia SR
2006
pre Chemosvit, a. s., za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a jeho rozvoj
 
 
Zdravá firma roka
2011
2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje
 
2012
3. miesto pre Chemosvit, a. s.
 
2013
2. miesto pre Chemosvit. a. s.
 

Zamestnávateľ ústretový rodine (3x ocenený)
2001
 
Súťaž Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2. miesto v kat. Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu pre Chemosvit, a. s.
 
2002

Prvé miesto v súťaži – flexibilita a využívanie sociálneho fondu formou výberových blokov, iniciatíva zamestnancov na zbierku pre postihnutých povodňami a založenie Nadácie Chemosvit.
 
2003
Prvé miesto v súťaži Rodinná politika – prvé miesto
 

Cena primátora Svitu
2002
Redakcii novín Chemosvit za dlhoročnú propagáciu mesta a za vydávanie novín Mesto Svit
 
2013
Nadácii Chemosvit za 10-ročnú podporu športu, kultúry, školstva, zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste
 
2013
Redakcia podnikových novín za 3. miesto
Podnikové médium roka 2012
 
 
Spoločenský zodpovedný podnik 2015
Národné informačné stredisko SR udelilo Chemosvitu pečať "Spoločensky zodpovedný podnik" ktorú získalo len 9,4 % z 248.389 hodnotených subjektov.