• Spoločnosť

Zamestnanci

"Naši zamestnanci vybavení angažovanosťou, odbornosťou, rešpektom a disciplínou sú zdrojom a pevnou súčasťou nášho každodenného zlepšovania sa s cieľom priniesť vyššiu bezpečnosť, kvalitu a pohodlie do života všetkých ľudí.“
Naše hodnoty:

Vedieme podniky jednotnou filozofiou. Nech budúcnosť prinesie akúkoľvek výzvu, našim cieľom je udržiavať zdroje, pripravovať a viesť ľudí tak, aby sme dokázali nové príležitosti včas rozpoznať a na ich základe rozvinuli reálne podnikanie. V konkurenčnom prostredí sa presadíme inováciou, znalosťami, progresivitou a spoľahlivosťou.

Naši zamestnanci sú:
  • cenným aktívom nášho podnikania

  • udržiavateľmi tradície a kultúry podniku

  • nositeľmi vedomostí, zručností a znalostí

  • aktívnym zdrojom tvorivej činnosti a zlepšovania

  • zárukou kvality a vyspelosti produktov

  • partnerom budovania podnikových hodnôt


Spoločnosť je:
  • certifikovaná podľa normy BSi OHSAS 18 001:2007 - systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine - VIA BONA

  • vlastní ocenenie zdravotnej poisťovne Union "Zdravá firma roka 2010", "Zdravá firma roka 2011" a "Zdravá firma roka 2013".