• studychem
 • studychem

Studychem

logo studychemSTUDYCHEM pri CHEMOSVIT, a.s. realizuje vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť. Pretože z vlastnej skúsenosti vieme, že úspech firmy závisí nielen na kvalitnom produkte, ale hlavne na ľuďoch, investícia do ľudských zdrojov, rozširovania a prehlbovania ich vedomostí a následné využitie ich potenciálu sa každej moderne zmýšľajúcej firme vráti.

 • Zákonník práce

  Školenie je určené pre všetky osoby, ktoré prejavia záujem oboznámiť sa s problematikou Zákonníka práce.

  Obsah seminára:  
  - Posledné novely Zákonníka práce a ich dopad na zamestnávateľov - nové povinnosti.
  - Základné povinnosti podľa Zákonníka práce, ktoré sú konštatované ako nedostatky pri výkone inšpekcie práce.
  - Rozvrhovanie pracovného času, práce nadčas s ohľadom na odpočinok zamestnanca.
  - Minimálne mzdové nároky vzhľadom na zvyšovanie výšky minimálnej mzdy.
  - Čerpanie a nariaďovanie dovolenky, prekážky v práci.
  - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v rozsahu otázok účastníkov.
  - Riešenie konkrétnych problémov v praxi a odpoveď na otázky účastníkov.

  Lektor: Mgr. Katarína Timková, právnik z IP Prešov
  Miesto školenia:
   CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 SVIT (Veľká zasadačka v AB CHEMOSVIT na I. poschodí)


  Termín školenia: 14. jún 2018 s plánovaným začiatkom o 12,00 hodine (3 hodinový seminár)

  Cena: 10,- € (v cene nie je zahrnutá 20% DPH)

  Pre členov ZRRĽZ 10% zľava z ceny seminára. 
  Prihlásiť sa môžete do 7. júna 2018, kontakt : Ing. Eva Žolna, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 052/715 2415  INCOTERMS 2010

  Seminár je určený pre pracovníkov komerčného úseku a logistiky u firiem, ktoré realizujú zahranično-obchodné operácie v exporte
  a importe tovarov.
   

  Obsah seminára: 

   1. História a základná charakteristika INCOTERMS (International Commercial Terms)   

   2. I N C O T E R M S 2 0 1 0

  a) Základné zmeny oproti Incoterms 2000

  b) Rozdelenie 11 platných doložiek podľa druhov prepráv tovar

  3. Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri použití INCOTERMS 2010

  a) Rozdelenie zodpovednosti, nákladov a rizík straty a poškodenia tovaru

  b) Podrobný rozbor jednotlivých dodacích doložiek z hľadiska použitia v komerčnej praxi

  4. Cenové kalkulácie pri vybraných dodacích paritách podľa INCOTERMS 2010

  a) Ponukové konanie - predbežná prepočtová kalkulácia
  b) Kontraktácia - časová a vecná aktualizácia podmienok logistiky

  5. Kúpno-predajná zmluva - dodacia podmienka pri aplikácii INCOTERMS

  a) Dohodnutá edícia podľa roku vydania a písomné odvolanie sa na ňu
  b) Súčasť základných náležitostí vývozného/dovozného kontraktu so zahraničím
  c) Vplyv dodacej podmienky/parity na dodaciu lehotu - reálny a hlavný bod dodania tovaru v praxi
  d) Dodacie a platobné podmienky v kontrakte - timing a príprava sprievodných a inkasných dokumentov.

   

  Miesto školenia: AB CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
  Termín školenia:  štvorhodinový seminár, 26. apríl 2018
   
  Cena: 30,- € (v cene nie je zahrnutá 20% DPH)
  Pre členov ZRRĽZ 10% zľava z ceny seminára.   JAZYK ANGLICKÝ, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY, FRANCÚZSKY

  Kurz je určený pre všetkých záujemcov o výučbu a zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku a konverzácii.

  Obsah kurzu: 
  podľa vedomostnej úrovne - gramatika a témy z oblasti bežného života, nevyhnutných pri styku v meste, dopravných prostriedkoch, cestovnom ruchu, obchode, zdravotníctve, sociálnej oblasti, pri telefonovaní, v obchodnom styku, v oblasti práva, v ekonomickej oblasti.

  Miesto školenia: 
  CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 SVIT (1. poschodie administratívnej budovy - školiace stredisko)

  Termín kurzu: 
  október 2017 - jún 2018

  Cena:
   
  na základe dohody vzhľadom na intenzitu výučby
  Pre členov ZRRĽZ 10% zľava z ceny seminára. 
 • STUDYCHEM pri CHEMOSVIT, a.s.

  Štúrova 101
  059 21 SVIT
  Slovenská republika


  tel.: +421 52 715 2415
  fax: +421 52 715 2615
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.