• Spoločnosť

Pracovný dotazník

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v spoločnosti CHEMOSVIT a.s. pre účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas je platný 1 rok od jeho udelenia. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať TU, príp. listom alebo mailom doručeným do sídla spoločnosti CHEMOSVIT a.s..

Informačný materiál

Povinné*