• Spoločnosť

Pracovný dotazník

 

Odoslaním tohto formuláru súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojích osobných údajov v spoločnosti CHEMOSVIT a.s.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona číslo 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na 1 rok od jeho udelenia. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať listom alebo mailom doručeným do sídla spoločnosti CHEMOSVT a.s.. 

 

Povinné*