• Strojárstvo
  • Strojárstvo
  • Strojárstvo
  • Strojárstvo

Strojárstvo

logo strojchemStrojárska výroba zabezpečovaná v spoločnosti STROJCHEM (Slovensko) má už viac ako 75-ročnú tradíciu.

Portfólio výrobného programu spoločnosti tvoria:

  • zákazková výroba montážnych skupín a komponentov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
  • dodávky opracovaných odliatkov zo sivej a tvárnej liatiny a oceľoliatiny
  • valce a rotačné telesá
  • výroba a montáž automatických baliacich strojov
  • návrhy, dodávky a servis systémov priemyselnej automatizácie
  • opravy, výroba a montáž elektrických zariadení
  • metrologické a kalibračné činnosti.

Výrobky sú realizované predovšetkým pre polygrafické stroje a zariadenia na spracovanie plastov, pre potravinársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo a iné odvetvia.

Oficiálny web: www.strojchem.sk