• 02
  • Zhodnocovanie odpadov

Obalové fólie

logo environchem

Výroba a predaj polypropylénových biaxiálne orientovaných obalových fólií je predmetom činnosti spoločnosti TATRAFAN (Slovensko).

Obalové fólie o hrúbke 8 - 40 μm vyrábané pod značkou Tatrafan®, spĺňajú najnáročnejšie požiadavky obalov pre tabakový priemysel, potravinársky a nepotravinársky priemysel. Sú určené aj pre ďalšie zušľachťovanie potlačou a lamináciou s rôznymi typmi fólií, resp. papierom.

Recyklácia (aglomerácia, regranulácia) plastových technologických odpadov, vstrekolisovanie technických výrobkov s využitím recyklátov, výroba štruktúrne ľahčených PP dosiek a stenových prvkov, poskytovanie služieb pri nakladaní s odpadmi.

Oficiálny web: www.tatrafan.com, www.environchem.sk