• Spoločnosť

Chemosvit VPN

Podrobný návod v PDF: navod_vpn.pdf

Inštalačný súbor pre interných používateľov sa nachádza na:

\\ntserver\PUBLIC\INSTALL\FortiGate\sslvpnclient32\sslvpnclient.exe - 32bit verzia
\\ntserver\PUBLIC\INSTALL\FortiGate\sslvpnclient64\sslvpnclient.exe - 64bit verzia


Externí používatelia si inštalačný súbor stiahnu z našej web stránky: 

http://www.chemosvitgroup.sk/vpnclient32/sslvpnclient.exe - 32bit verzia
http://www.chemosvitgroup.sk/vpnclient64/sslvpnclient.exe - 64bit verzia


V prípade problémov volajte technickú podporu na t.č. +421905350775, alebo na čísle +421 52 715 2567  

Často kladené otázky (FAQ)

Na koho sa obrátiť ohľadom žiadostí o prijatie do zamestnania?

Spracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania zabezpečuje úsek ľudských zdrojov. Svoje žiadosti a CV môžete zasielať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonovať na číslo +421 52 715 2383 kde vám budú podané informácie ohľadom aktuálnych voľných pracovných pozícií.

Na koho sa obrátiť so žiadosťou o sponzoring a finančné / nefinančné dary?

Sponzorské dary a príspevky skupiny CHEMOSVIT sú sprostredkované Nadáciou Chemosvit. Na stránkach www.nadaciachemosvit.sk nájdete podmienky a kontakty na získanie podpory. Obráťte sa na Nadáciu Chemosvit so žiadosťou. Po najbližšom zasadnutí Vám bude doručené rozhodnutie o poskytnutí, prípadne výška podpory.

Na koho sa obrátiť ohľadom exkurzií a prehliadok výrobnej časti podniku?

Prezentáciu podniku a tiež exkurzie zabezpečuje úsek ľudských zdrojov. Svoje požiadavky môžete zasielať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonovať na číslo +421 52 715 2415 kde vám budú podané informácie ohľadom dostupných termínov a organizačné pokyny.

Na koho sa obrátiť so žiadosťou o odbornú prax, stáž, spoluprácu pri spracovaní seminárnych, bakalárskych a diplomových prác?

Tieto činnosti zabezpečuje úsek ľudských zdrojov. Svoje požiadavky môžete zasielať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonovať na číslo +421 52 715 2415 kde vám budú podané informácie ohľadom ďalšieho postupu.

Na koho sa obrátiť v prípade záujmu o inzerciu v podnikových novinách Chemosvit?

V prípade záujmu o inzerovanie v podnikových novinách môžete využiť e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo volať na číslo +421 52 715 2101 kde vám budú podané informácie ohľadom ďalšieho postupu. Máte ďalšie otázky? Spýtajte sa na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Kariéra

 • "Naši zamestnanci vybavení angažovanosťou, odbornosťou, rešpektom a disciplínou sú zdrojom a pevnou súčasťou nášho každodenného zlepšovania sa s cieľom priniesť vyššiu bezpečnosť, kvalitu a pohodlie do života všetkých ľudí.“
  Naše hodnoty:

  Vedieme podniky jednotnou filozofiou. 
  Nech budúcnosť prinesie akúkoľvek výzvu, našim cieľom je udržiavať zdroje, pripravovať a viesť ľudí tak, aby sme dokázali nové príležitosti včas rozpoznať a na ich základe rozvinuli reálne podnikanie. V konkurenčnom prostredí sa presadíme inováciou, znalosťami, progresivitou a spoľahlivosťou.

  Naši zamestnanci sú:
  • cenným aktívom nášho podnikania

  • udržiavateľmi tradície a kultúry podniku

  • nositeľmi vedomostí, zručností a znalostí

  • aktívnym zdrojom tvorivej činnosti a zlepšovania

  • zárukou kvality a vyspelosti produktov

  • partnerom budovania podnikových hodnôt


  Spoločnosť je:
  • certifikovaná podľa normy BSi OHSAS 18 001:2007 - systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  • nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine - VIA BONA

  • vlastní ocenenie zdravotnej poisťovne Union "Zdravá firma roka 2010", "Zdravá firma roka 2011" a "Zdravá firma roka 2013".

 • Pracovný dotazník

  Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v spoločnosti CHEMOSVIT a.s. pre účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas je platný 1 rok od jeho udelenia. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať TU, príp. listom alebo mailom doručeným do sídla spoločnosti CHEMOSVIT a.s..

  Informačný materiál

  Povinné*
   
 • CHEMOSVIT, a.s.

  oddelenie pre ľudské zdroje
  Štúrova 101
  059 21 SVIT


  tel.: +421 52 715 2383
  fax: +421 52 715 2615
  e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Oddelenie zabezpečuje personálne činnosti pre všetky spoločnosti v skupine firiem Chemosvit.
 

Glass Theme

This is Glass theme of our fast and slick Warp theme framework! It is optimized and streamlined to serve as a blueprint to build your own custom themes.

Glass theme takes full advantage of all the latest Warp6 features like a completely responsive layout, semantic HTML5 markup, a nice and clean administration UI and much more.

Read more