Etická linka

Napísal: Matej Kojš zapnuté . Publikované v Spoločnosť

 • Spoločnosť Chemosvit a.s. sa zaväzuje vykonávať svoju podnikateľskú činnosť transparentným spôsobom. Dobré meno spoločnosti je dôležitou obchodnou hodnotou a etické konanie a správanie v súlade so zákonom na všetkých úrovniach podnikania našej spoločnosti je podstatou nášho udržateľného úspechu.


  Etická linka spoločnosti Chemosvit a.s. predstavuje pre zamestnancov účinný a dôveryhodný spôsob vyhľadávania pomoci a ohlasovania potenciálnych porušení v oblasti etiky a dodržiavania princípov a pravidiel zodpovedného podnikania.


  Voči osobe, ktorá v dobrej viere ohlási záležitosť týkajúcu sa etiky a dodržiavania princípov, sa nebude uplatňovať žiadny postih.


  Za neetické správanie pokladáme:
  • podvodné, nesprávne a nekorektné vedenie účtovnej evidencie a výkazov, skresľovanie a ovplyvňovanie auditu,
  • porušovanie právnych predpisov a interných predpisov,
  • porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže,
  • jednanie vedené pri strete záujmov,
  • jednanie podporujúce korupciu alebo samotné korupčné praktiky,
  • sprenevera alebo krádež finančného a hmotného majetku,
  • nekorektné jednanie v rámci bezpečnosti práce, požiarnej ochrany,  ochrany životného prostredia,
  • falšovanie zmlúv,
  • zneužívanie informácií v obchodnom styku,
  • akceptovanie pracovných podmienok, ktoré sú v rozpore s pravidlami etického správania (napr. porušovanie ľudských práv),
  • vybavovanie si osobných účtov s podriadenými/nadriadenými či obchodnými partnermi,
  • poskytnutie neetických a nepravdivých informácií (na pracovisku, na etickú linku), za účelom poškodenia inej osoby alebo spoločnosti.
  • neetická komunikácia voči firme na sociálnych sieťach
   
  Ak ste sa stretli s neetickým správaním, môžete svoje informácie ohlasovať anonymne. Ak však uvediete vašu osobnú identifikáciu, proces riešenia daného problému sa značne urýchli a zároveň vám to umožní lepší prístup k informáciám o vývoji vášho prípadu.
 • Uveďte prosím čo najviac podrobností vo veci údajného porušenia etických pravidiel vo vzťahu k Vami uvádzanej situácii. To znamená, detailný popis miest, ďalších súvisiacich osôb/subjektov, čo najviac informácií, ktoré môžu pomôcť pri spracovaní a preverení Vami uvedenej informácie.

  Nižšie môžete zadať popis udalosti či jednania v rozpore s etickými pravidlami.

  Za účelom rychlého a spoľahlivého spracovania vašej správy uprednostňujeme vašu identifikáciu (uvedené údaje sú dobrovoľné).

  Povinné*
   

Kariéra

Napísal: Matej Kojš zapnuté . Publikované v Spoločnosť

ZAMESTNANCI

"Naši zamestnanci vybavení angažovanosťou, odbornosťou, rešpektom a disciplínou sú zdrojom a pevnou súčasťou nášho každodenného zlepšovania sa s cieľom priniesť vyššiu bezpečnosť, kvalitu a pohodlie do života všetkých ľudí.“
Naše hodnoty:
Vedieme podniky jednotnou filozofiou.
Nech budúcnosť prinesie akúkoľvek výzvu, našim cieľom je
udržiavať zdroje, pripravovať a viesť ľudí tak, aby sme dokázali nové
príležitosti včas rozpoznať a na ich základe rozvinuli reálne podnikanie.
V konkurenčnom prostredí sa presadíme inováciou,
znalosťami, progresivitou a spoľahlivosťou.
 
Naši zamestnanci sú:
 • cenným aktívom nášho podnikania
 • udržiavateľmi tradície a kultúry podniku
 • nositeľmi vedomostí, zručností a znalostí
 • aktívnym zdrojom tvorivej činnosti a zlepšovania
 • zárukou kvality a vyspelosti produktov
 • partnerom budovania podnikových hodnôt
 
Spoločnosť je:
 • certifikovaná podľa normy BSi OHSAS 18 001:2007 - systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • nositeľom ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zamestnávateľ ústretový k rodine - VIA BONA
 • vlastní ocenenie zdravotnej poisťovne Union "Zdravá firma roka 2010", "Zdravá firma roka 2011" a "Zdravá firma roka 2013".

Kontakt

Napísal: Matej Kojš zapnuté . Publikované v Spoločnosť

CHEMOSVIT, a.s. 
Štúrova 101 
059 21 Svit 
Slovenská republika
       tel.: +421 52 715 1111-2   
       e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
       Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
       Okresného súdu Prešov: Oddiel Sa, vložka č. 136/P
  IČO: 31 671 047
  DIČ: 2020516861 
  IČ DPH: SK7020000273
  GPS súradnice:
  N49.056930°, E20.196140° (osobné autá) 
  N49.058426°, E20.184921° (nákladné autá)

Štatutárne orgány

Napísal: Matej Kojš zapnuté . Publikované v Spoločnosť

Ing. Jaroslav Mervart

Ing. Jaroslav Mervart

Predseda predstavenstva

Ing. Daniel Dudaško

Ing. Daniel Dudaško

Predseda dozornej rady

Ing. Vladimír Balog

Ing. Vladimír Balog

Podpredseda predstavenstva

Milan Miláček

Milan Miláček

Podpredseda dozornej rady

Ing. Milan Baláž

Ing. Milan Baláž

Člen predstavenstva

Ing. Ladislav Dunaj

Ing. Ladislav Dunaj

Člen dozornej rady

Ing. Peter Berník

JUDr. Peter Berník

Člen predstavenstva

 

Ing. Michal Ľach

Ing. Michal Ľach

Člen predstavenstva

 

Ocenenia

Napísal: Matej Kojš zapnuté . Publikované v Spoločnosť

Via Bona Slovakia
1999
Hlavná cena Nadácie pre občiansku spoločnosť Via Bona za výraznú pomoc tretiemu sektoru (z 32 nominácií)
 

Vzorný daňový subjekt
2001
Chemosvit, a. s., Svit bol ocenený ako Vzorný daňový subjekt Slovenskej republiky za rok 2001
 
 
Najlepší exportér roka
1995
1996
pre Chemosvit, a. s., v súťaži organizovanej Ministerstvom hospodárstva SR
 

Cena ministra životného prostredia SR
2006
pre Chemosvit, a. s., za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a jeho rozvoj
 
 
Zdravá firma roka
2011
2. miesto v súťaži, ktorú organizuje Union zdravotná poisťovňa v ôsmich rôznych kategóriách ako šport, prevencia, osveta zdravého životného štýlu, ergonómia pracovného prostredia, výživa, finančná podpora v oblasti starostlivosti o zdravie zamestnancov, starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov a otvorená oblasť nazvaná Extra, určená na popis aktivít, ktoré firma realizuje
 
2012
3. miesto pre Chemosvit, a. s.
 
2013
2. miesto pre Chemosvit. a. s.
 

Zamestnávateľ ústretový rodine (3x ocenený)
2001
 
Súťaž Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2. miesto v kat. Najoriginálnejšie opatrenie pre rodinu pre Chemosvit, a. s.
 
2002

Prvé miesto v súťaži – flexibilita a využívanie sociálneho fondu formou výberových blokov, iniciatíva zamestnancov na zbierku pre postihnutých povodňami a založenie Nadácie Chemosvit.
 
2003
Prvé miesto v súťaži Rodinná politika – prvé miesto
 

Cena primátora Svitu
2002
Redakcii novín Chemosvit za dlhoročnú propagáciu mesta a za vydávanie novín Mesto Svit
 
2013
Nadácii Chemosvit za 10-ročnú podporu športu, kultúry, školstva, zdravotníckych a sociálnych zariadení v meste
 
2013
Redakcia podnikových novín za 3. miesto
Podnikové médium roka 2012
 
 
Spoločenský zodpovedný podnik 2015
Národné informačné stredisko SR udelilo Chemosvitu pečať "Spoločensky zodpovedný podnik" ktorú získalo len 9,4 % z 248.389 hodnotených subjektov.