• Spoločnosť

Chemosvit VPN

Podrobný návod v PDF: navod_vpn.pdf

Inštalačný súbor pre interných používateľov sa nachádza na:

\\ntserver\PUBLIC\INSTALL\FortiGate\sslvpnclient32\sslvpnclient.exe - 32bit verzia
\\ntserver\PUBLIC\INSTALL\FortiGate\sslvpnclient64\sslvpnclient.exe - 64bit verzia


Externí používatelia si inštalačný súbor stiahnu z našej web stránky: 

http://www.chemosvitgroup.sk/vpnclient32/sslvpnclient.exe - 32bit verzia
http://www.chemosvitgroup.sk/vpnclient64/sslvpnclient.exe - 64bit verzia


V prípade problémov volajte technickú podporu na t.č. +421905350775, alebo na čísle +421 52 715 2567